מפרט טכני ומידע ללקוחות

לרשותכם מספר טפסים אותם ניתן להוריד ולמסור לועד הבית:

מפרט לשיפוץ חיצוני של ביניינים

מפרט לשיפוץ דירות ומשרדים

טיפול בבטון ובטיח

דף מידע בנושא ביניינים מסוכנים – עבור ועד הבית

דף מידע בנושא בנייה על גגות – עבור ועד הבית

תיקון עמודים

אנא בקרו באתרנו החדששיפוצים