עזרה וביצרון

ניצנים שיקום בניינים נמצאת במאגר הקבלנים המומלצים של עזרה ובצרון. אודות עזרה וביצרון והליך השיפוץ ע"י עזרה וביצרון מומלץ לפנות ישירות דרך האתר.

למרות היותינו רשומים במאגר הקבלנים של עזרה ובצרון אנו מבצעים עבודות גם במסגרת פרטית ולא מוגבלים לביצוע שיפוצים במסגרת עזרה ובצרון בלבד.

אמינות ואיכות בביצוע תלויים רק בקבלן המבצע ולא בשאלה האם הביצוע הוא דרך עזרה ובצרון או בהתקשרות פרטית עם קבלן השיפוצים. כל עבודה פרטית או דרך עזרה ובצרון מבוצעת בפיקוח הנדסי צמוד. בהתקשרות ישירה -פרטית יכולים הדיירים למנות מטעמם מהנדס/ מפקח חיצוני בנוסף או במקום מהנדס מטעם הקבלן, אם ירצו בכך. בסיכומו של דבר -ההחלטה היא בידי הדיירים וועד הבית, לפי הצרכים, המחיר, והנסיבות. ניתן לבצע דרך עזרה ובצרון או בהתקשרות ישירה עם קבלן שיפוצים רשום, מנוסה ובעל מוניטין

אנא בקרו באתרנו החדששיפוצים