שיפוץ וחיזוק מבנים מסוכנים

במסגרת מאמצי העירייה לשיפור בטיחותם וחזותם של בניינים בעיר, הכריזה עיריית תל – אביב על כ – 4,000 בניינים בעיר כמבנים מסוכנים. אנחנו מציעים חבילה כוללת של שיפוצים במבנים מסוכנים. חבילה זו כוללת, בנוסף לביצוע התיקונים הנדרשים, גם את הטיפול ההנדסי והמשפטי הנדרש בנושא. כך אנו פוטרים את ועד הבית והדיירים מכל טירחה בנושא.

תשובות לשאלות נפוצות:

מהו מבנה מסוכן?
מבנה או בניין שקיימים בו פגמים בטיחותיים בדרגות שונות. לדוגמה:
יסודות פגומים הדורשים חיזוק.
גושי בטון רופפים.
חלודה בקורות פלדה וברזל.
סדקים בקירות חיצוניים.
התפוררות טיח.
ליקויים בתמיכת מרפסות.
מעקות פגומים או שבורים בגג ובמרפסות.

מה המשמעות של הכרזה על "מבנה מסוכן"?
קביעת מבנה מסוכן והוצאת צו על פי החוק בעניין, באה לאחר בדיקה של מהנדסי העירייה. בעקבות כך, מקבלים הדיירים צו / הודעה מעיריית ת"א כי עליהם לתקן בתוך פרק זמן מוגדר את הליקויים, ולעמוד בדרישות עיריית ת"א. במידה והתיקונים לא נעשים כנדרש, מגישה העירייה כתב אישום נגד הדיירים, ובית המשפט עלול להטיל קנסות כבדים או סנקציות אחרות על הדיירים. כמו כן, קיום הליכים משפטיים נגד בעלי הדירות יכול להוות בעיה לדייר המבקש למכור את דירתו.

על מי חלה האחריות לתיקון הליקויים?
האחריות חלה על כל בעלי הדירות בבניין. זאת גם במקרה שהשיפוצים נדרשים רק בקיר חיצוני של דירה, או מרפסת מסוימת של דייר או שניים.

מה בדיוק עושה חברתנו בנושא?
טיפולנו בנושא הינו כולל!! לביצוע התיקונים הנדרשים. אנו מקיימים קשר שוטף עם מהנדסי העירייה הממונים על הנושא, ומוודאים מה העבודות הנדרשות לביצוע. לאחר ביצוע העבודות, נדאג לביטול ההליכים המשפטיים נגד דיירי הבניין ולהסרת הבניין מרשימת המבנים המסוכנים. במקרים רבים בוחרים הדיירים לשלב גם שיפוץ חיצוני (צבע, שפריץ, חדר מדרגות וכד') של הבניין ולהעלות כך את ערך הבניין והדירות. אנו מציעים מחיר מיוחד עבור שילוב זה.

חברתנו שיפצה למעלה מ-120 בניינים ברחבי גוש דן. בניינים שהוכרזו כ"ביניינים מסוכנים", קיבלו אישור של עיריית ת"א עם סיום העבודה ע"י חברתנו. אישור הסיום נחתם ע"י מהנדס מטעם החברה ובאישור עיריית ת"א. המסמכים המצורפים מטה, הינם חלק מאותם אישורים. בתיאום עם החברה, תוכלו להתרשם מאישורים נוספים של מהנדס עיריית ת"א, של למעלה מ-50 בניינים שקיבלו פטור מעיריית ת"א.
אנא בקרו באתרנו החדששיפוצים

 

 

אנא בקרו באתרנו החדששיפוצים